Skip to content
Tot 10 personen Geschikt voor rolstoelgebruikers
Moderne vakantiewoning met respect voor het verleden

Door de betaling van de borg bij reservatie, aanvaardt de huurder automatisch de geldende algemene huurvoorwaarden bij het huren van vakantiewoning ’t Groenzicht :
Tussen de verhuurder en huurder wordt overeengekomen dat:

Maximum capaciteit:

Omwille van zowel wettelijke, brand- als verzekeringstechnische redenen mag de maximum capaciteit niet worden overschreden (max. 10 volwassenen en 2 kinderen van <3j.). De woning is tevens uitsluitend bestemd als vakantieverblijf.

Aansprakelijkheid:

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
Huurder verplicht wordt om bij het tijdelijk verlaten van de woning alle toegangen behoorlijk af te sluiten. Dit geldt ook voor ramen.

De huurder, zijnde de contactpersoon die reserveerde is ten persoonlijke titel verantwoordelijk al zijn medehuurders.

Voor elke door huurder veroorzaakte schade aan of verlies van een deel van deze inboedel zal verhuurder het recht hebben de kostprijs ervan in te houden op de door huurder gestorte waarborg of, indien ontoereikend, de kostprijs ervan van de huurder, op welke wijze dan ook, te vorderen. Dit geldt uiteraard niet voor normale slijtageverschijnselen aan de inboedel.

Het aan huurder verboden is handelingen te verrichten aan infrastructuur (bijv. aan sanitaire of elektrische installatie) die deel uitmaakt van het onroerend goed, behalve in hoogdringend geval en na contact met de verhuurder.

Waarborg

De borgsom zal daags na het verlaten van de woning teruggestort worden op de rekening van waar die werd overgemaakt (eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.)

Huisdieren

Het is ten strengste verboden om tijdens de huurperiode huisdieren in het goed mee te nemen.

Rookverbod

Roken in de vakantiewoning is verboden. Ook binnen roken met open raam is niet toegelaten omdat rookdetectoren hierdoor onnodig in werking kunnen worden gesteld.

Verblijf annuleren

Bij een annulering langer dan 60 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de aanbetaalde borgsom volledig terugbetaald en/of vormt wijzigen van verblijfsdatum geen probleem.

Bij een annulering langer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de helft van de aanbetaalde borgsom volledig terugbetaald.
Bij een annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de aanbetaalde borgsom niet meer terugbetaald en dus volledig aangerekend.
Het is aan de huurder vrij hiervoor een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.

Inchecken

De sleutel zal ter plaatse beschikbaar worden gesteld tussen 17h en 19h ofwel op een afgesproken tijdstip.

Uitchecken

Bij vertrek dient de woning bezemschoon en vrij te zijn tegen :

  • 17h op een zondag (afwijking mogelijk in overleg)
  • 10h op een weekdag (wijziging is niet bespreekbaar)

Geschillen :

Het Belgisch recht is van toepassing. De enige bevoegde rechtbank is deze van de woonplaats van de verhuurder, zijnde het Vredegerecht van Ronse en de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.

Afval :

Enkel glas (flessen, bokalen,…) voor de glasbol wordt apart verzameld.
Overig afval (PMD, gft, karton,…) hoeft niet te worden gesorteerd en mag worden gedeponeerd in de blauwe container op de oprit.

Betaling :

De volledige huursom wordt cash betaald bij aankomst ofwel minstens 10 dagen vooraf via overschrijving op rekening IBAN BE22 6528 0347 6647 (met de verblijfsperiode als vermelding).

Schoonmaak :

De huurder zorgt ervoor dat de woning bezemschoon is, alsook voor proper vaatwerk en een lege vaatwas.
De verhuurder zorgt voor de verderfelijke eindschoonmaak omdat die ongetwijfeld pretbedervend is.

Schade en eventuele (gedeeltelijke) inhouding van waarborg

Ernstige schade of breuk aan en/of in het pand of van de uitrusting ervan moet door de huurder zo spoedig mogelijk worden gerapporteerd aan de verhuurder.
Kleine schade (breuk servies, nachtlampjes,…) is te melden bij vertrek.
Volgende zaken geven aanleiding tot (gedeeltelijk) inhouden van de waarborg omdat deze organisatorische hinder veroorzaken

  • Het verplaatsen van (groot) meubilair (bed, tafel, zetel,…)
  • Overschrijden van het overeengekomen tijdstip van vertrek (verstoren van poets-regeling)
  • Geluidsoverlast teweeg brengen (bijv door te luide muziek hoorbaar tot buiten) of ongepast gedrag (vuurwerk)
  • Overnachten met meer personen dan toegelaten
  • Roken in huis

Reserveren :

Reserveren kan door het contactformulier te vervolledigen en de waarborg (200€) reeds over te schrijven op rekening IBAN BE22 6528 0347 6647 met de verblijfsperiode als vermelding.
Vervolgens wordt jullie reservatie aangeduid op de beschikbaarheidskalender op de website en ontvangt u nog een mailtje ter bevestiging.

Back To Top