Skip to content
Tot 10 personen Geschikt voor rolstoelgebruikers
Moderne vakantiewoning met respect voor het verleden

Reservatie

De reservatie is bindend en definitief bij ontvangst van het voorschot (zie ‘betaling van voorschot en huurprijs’).

Betaling

  • Betaling voorschot

Het voorschot bedraagt 300,00€ en dient te worden betaald bij reservatie.

  • Betaling huurprijs

De overeengekomen prijs is incl. : opgemaakte bedden, badlinnen, keukenlinnen, koffie & thee, voorraad hout voor de kachel en BBQ, gebruik jacuzzi, wasmachine & droogkast, verbruik van water, stookolie, elektriciteit & wifi en de eindschoonmaak.
Het saldo (overeengekomen huurprijs – voorschot) dient betaalt te worden ten laatste 14 kalenderdagen voor de aankomstdatum.

  • Waarborg

Bij het betalen van het saldo dient nog een waarborg van 250,00€ betaald te worden op rekeningnummer BE34 1030 6859 0990.
Als er geen schade of vervreemding is van de vakantiewoning en het aanwezige huisraad, zal de verhuurder uiterlijk binnen de maand na het beëindigen van de verhuurperiode de waarborg terugstorten.

  • Betalingsgegevens verhuurder

Alle te betalen bedragen worden overgeschreven via de website of op :

Naam rekeninghouder : BVBA Gino Annys

Rekeningnummer : BE34 1030 6859 0990

BIC : NICABEBB

Gelieve als mededeling steeds te vermelden :

Naam – voorschot / saldo / waarborg – huurperiode

 

Annulering

Annulering door de verhuurder

In geval van niet tijdige betaling van de gevraagde bedragen houdt dit automatisch in dat de huur wordt geannuleerd. De huurder wordt hiervan per mail verwittigd.

Annulering door de huurder

Indien de huurder om welke reden dan ook de huur van de vakantiewoning wenst te annuleren, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De betaalde bedragen dienen als schadevergoeding en zullen niet worden teruggestort. In geval van overmacht (cfr. COVID-maatregelen) behoudt de klant het bedrag als een tegoed voor een latere boeking.

 

Verplichtingen van verhuurder en huurder

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede en propere staat aan de huurder ter beschikking te stellen. Na het overhandigen van de sleutel zal de verhuurder het pand en het domein niet onaangekondigd betreden tijdens de gehuurde periode.

Verplichtingen verhuurder

  • De vakantiewoning wordt verhuurd als vakantieverblijf voor max. 10 personen. Wegens brandveiligheid mogen niet meer personen in de woning verblijven.
  • In de gehuurde woning mag NIET GEROOKT worden. Gelieve ook geen peuken rond of in de woning of de tuin te gooien.
  • De huurder zorgt voor de woning als een goede huisvader.
  • Bij het verlaten van de woning dienen het sanitair en de keuken (incl. keukentoestellen) proper achtergelaten worden. De vaatwas dient geledigd te worden
  • De huurder maakt onmiddellijk melding van eventuele schade of gebreken aan de woning, zodat deze tijdig kan opgelost worden.
Back To Top